Academisch Studenten Comite Informatiekunde


ASCI Groningen en informatiekunde

Studie

Bij deze driejarige bacheloropleiding informatiekunde ligt de nadruk sterk op webtechnologie en computerlinguïstiek. Zo leer je websites ontwikkelen, zoekmachines bouwen en computerprogramma's schrijven die automatisch teksten analyseren en manipuleren.

Lees meer

ASCI Groningen op bezoek bij Google

Vereniging

ASCI Groningen is de studievereniging voor Informatiekunde studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen. De vereniging heeft als doel de belangen van deze studenten te behartigen en het doen bevorderen van de contacten tussen de studenten onderling en tussen de leden en de faculteit Letteren van de RUG.

Lees meer

Activiteiten bij studievereniging ASCI

Activiteiten

ASCI Groningen probeert haar doel te verwezenlijken door het organiseren van activiteiten, het verschaffen van studiemateriaal tegen een zo redelijk mogelijke prijs, het werven, binden en ondersteunen van nieuwe leden, het onderhouden van contacten met de faculteit en het onderhouden van contacten met personen, bedrijven en instellingen die binding hebben met de doelstelling van de vereniging.

Lees meer"Bij ASCI ontmoet je leeftijdsgenoten met gelijke interesses."

Roeland Damsma - Bestuur 16/17Laatste Nieuws

Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Maandag 23 januari was de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering van ASCI. Het bestuur legde verantwoording af voor het afgelopen halfjaar binnen de vereniging. Hiernaast is er nog een hele hoop gebeurd. De nieuwe website werd onthuld, er werd nieuwe merchandise getoond en verkocht, de statutenwijziging werd goedgekeurd en er werden twee nieuwe moties aangenomen.

Wat betreft de nieuwe merchandise, onder het motto “ASCI HOOG!! Op je hoofd.” heeft ASCI VI met gepaste trots de ASCI sna...

Lees meerAlle Nieuwsberichten
Word Nu Lid!


Aanmelden!
Onze partners

  • s