Huidig Bestuur (2016/2017)


Richard Scholtens (Voorzitter)

De voorzitter is verantwoordelijk voor het leiden van de interne vergaderingen en zal bij externe vergaderingen aanwezig zijn. Richard is degene die ervoor zorgt dat het beleidsplan van de vereniging dit jaar uitgevoerd zal worden.

Voorzitter@ascigroningen.nl
+31 6 27 87 79 98


Jarik van der Heide (Secretaris/Commissaris Intern)

Als secretaris zal Jarik alle inkomende e-mail en post behandelen. Administratieve werkzaamheden zijn Jarik zijn verantwoordelijkheid. Ook onderhoudt Jarik de Facebookpagina van ASCI. De commissaris intern vervult de rol van schakel tussen opleiding, bestuur en leden en is hierbij tevens het aanspreekpunt voor zowel leden als docenten. Jarik coördineert alle commissies.

Secretaris@ascigroningen.nl / Intern@ascigroningen.nl
+31 6 13 33 25 73


Ruben Brouwers (Penningmeester)

De penningmeester beheert de financiën en is verantwoordelijk voor alle financiële werkzaamheden. Hij stelt de begroting op en houdt toezicht op alle inkomsten en uitgaven.

Penningmeester@ascigroningen.nl
+31 6 13 78 06 79


Roeland Damsma (Commissaris Extern)

De commissaris extern onderhoudt contact met de organisaties buiten de universiteit. Het is zijn taak sponsorgelden binnen te halen en studenten in contact te brengen met bedrijven die geïnteresseerd zijn in afgestudeerden van Informatiekunde.

Extern@ascigroningen.nl
+31 6 22 08 92 37
Onze partners