Algemene ledenvergadering ASCI

2012-08-16

Op 29 augustus 2012 staat de eerste algemene ledenvergadering (ALV) van studievereniging ASCI gepland. In deze vergadering legt het huidige bestuur verantwoording af aan de leden. Het huidige bestuur presenteert ook het kandidaatsbestuur voor komend studiejaar: Hylke Postma – Voorzitter, Robert-Jan Verheggen – Secretaris, Pieter Nauta – Penningmeester, Mark Doggen – Commissaris Extern, het is aan de vergadering om het kandidaatsbestuur te installeren. Voor leden is dit de gelegenheid bij uitstek om je stem te laten horen. Via deze weg roepen we dan ook alle leden op vooral deel te nemen aan de: op 29 augustus 2012 - 20:00 uur in De Toeter te Groningen