Historie

Een overzicht van ASCI door de jaren heen

2017-2018

Het zevende bestuur bestaat uit Younes Moustaghfir (Voorzitter), Merlijn van der Baan (Secretaris), Willem Datema (Penningmeester), Zoë Meinen (Commissaris Intern) en Nick van Unen (Commissaris Extern). Het bestuur heeft zich dit jaar beziggehouden met het vergroten van het contact met de studie, de financiële zekerheid van de vereniging en daarmee ook de mogelijkheid tot verdere groei van ASCI. Daarnaast heeft ASCI sinds dit jaar eindelijk een bestuurshok, waar hopelijk nog veel besturen gebruik van zullen maken.

2016-2017

Het zesde bestuur bestaat uit Richard Scholtens (Voorzitter), Jarik van der Heide (Secretaris en Commissaris Intern), Ruben Brouwers (Penningmeester) en Roeland Damsma (Commissaris Extern). In dit jaar zijn de CompetiCie, CarrièreCie en WebCie geïntroduceerd en heeft het bestuur een bestuursbeurs weten te realiseren voor de komende besturen van ASCI. Daarnaast is een nieuwe website gelanceerd en was het tevens een jaar van tradities, waarbij oude tradities zijn voortgezet en hopelijk nieuwe tradities zijn ontstaan.

2015-2016

Onder het toeziend oog van het vijfde bestuur, werd ASCI dit jaar vijf jaar. Het vijfde bestuur bestaat uit voorzitter Pauline Schomaker, secretaris Kamil Zukowski, penningmeester Leon Graumans, commissaris intern Joost van Eck en commissaris extern Julius Sytstra. Het eerste lustrum werd groots gevierd tijdens een legendarische lustrumweek. Daarnaast staat het jaar in teken van mooie activiteiten, zowel in het binnen- als buitenland. Ondanks opnieuw een jaar van groei, blijft ASCI de leukste en gezelligste studievereniging van Groningen.

2014-2015

Het vierde bestuur bestaat uit voorzitter Jelger Kan, secretaris en commissaris intern Tom Bouwhuis, penningmeester Moniek Nieuwenhuis en commissaris extern Tim Kreutz. Het is een jaar van groei, een eerste almanak, merchandise, een eerste buitenlandse reis en meer! Want meer is beter!

2013-2014

Het derde bestuur bestaat uit voorzitter Maurice Kleine, secretaris Lennart Kloppenburg en penningmeester Bo Blankers. Het jaar wordt gekenmerkt door een drastische toename in eerstejaars studenten; het jaar begint met maar liefst 48 nieuwe knappe koppen. De vereniging groeit hard en ASCI heeft voor het eerst meer dan honderd leden. Er is een enthousiaste kern en er zijn meer dan twintig leden actief in commissies!

2012-2013

Hylke Postma en Mark Doggen worden gevraagd om plaats te nemen in het tweede bestuur van ASCI. Samen met oprichters Verheggen en Nauta wordt er een ambitieus beleidsplan opgesteld, om de vereniging naar een hoger plan te tillen.

2011-2012

De heren Robert-Jan Verheggen en Pieter Nauta, beide vanuit hun vorige opleidingen gewend aan de gezelligheid van een studievereniging, besluiten dat de tijd rijp is om ook Informatiekunde studenten te faciliteren met een studievereniging. Op 21 juli 2011 richtten zij het Academisch Studenten Comité Informatiekunde op, studievereniging ASCI is geboren. Samen met Yeelen Knegtering vormen Verheggen en Nauta tevens het eerste bestuur van de studievereniging.

2010

Er is voor studenten Informatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen (een opleiding die toch al meer dan 25 jaar bestaat) geen studievereniging om zich bij aan te sluiten.

 Onze partners


  • Topicus
  • rdw
  • rug
  • axians
  • dataprovider
  • belsimpel
  • Storm Digital
  • Bigshopper
  • klippa