Huidig Bestuur (2019/2020)


ROLF DALING (Voorzitter)

De voorzitter is verantwoordelijk voor de coördinatie binnen het bestuur. Daarom zal de voorzitter de taken die niet onder een andere functie vallen op zich nemen en er zorg voor dragen dat het beleidsplan goed uitgevoerd zal worden. Tevens leidt de voorzitter interne vergaderingen en zal hij externe vergaderingen bijwonen.

voorzitter @ascigroningen.nl
(+31) 6 509 019 96


ZHENJA GNEZDILOV (Secretaris)

De secretaris is verantwoordelijk voor de administratieve taken met betrekking tot de leden. Daarnaast zal hij ook alle inkomende e-mail en post behandelen. Ook zal de secretaris de eindverantwoordelijkheid betreffende sociale media hebben.

secretaris @ascigroningen.nl
(+31) 6 237 491 78


ATE JORDAAN (Penningmeester)

De penningmeester draagt de zorg voor alle geldzaken binnen de vereniging. Hij stelt de begroting op en houdt het hele jaar alle inkomsten en uitgaven in de gaten.

penningmeester @ascigroningen.nl
(+31) 6 364 825 86


WARD RUITENBEEK (Commissaris Intern)

De commissaris intern coördineert en stuurt alle commissies, op de Carrièrecommissie na. Hierdoor is hij ook het centrale aanspreekpunt voor zowel leden als docenten.

intern @ascigroningen.nl
(+31) 6 381 513 96


LENNART SCHEPERS (Commissaris Extern)

De commissaris extern heeft als verantwoordelijkheid het onderhouden en bevorderen van het contact tussen de studievereniging en externe partijen. Het is dan ook zijn taak om de sponsorgelden binnen te halen en studenten in contact te brengen met bedrijven. Daarnaast is hij samen met de Carrièrecommissie verantwoordelijk voor het organiseren van studiegerelateerde activiteiten.

extern @ascigroningen.nl
(+31) 6 315 510 52
Onze partners

  • Axians
  • Belsimpel
  • Bigshopper
  • Dataprovider
  • Harvest Digital
  • Klippa
  • RDW
  • Storm Digital
  • Topicus