Huidig Bestuur (2021/2022)


Victor Zwart (Voorzitter)

De voorzitter is verantwoordelijk voor de coördinatie binnen het bestuur en de uitvoering van het beleidsplan. Ook de agenda’s voor de ALV, hALV en bestuursvergaderingen zullen opgesteld worden door de voorzitter en daarnaast zal hij deze ook leiden. Taken die niet vallen onder één van de functies binnen het bestuur zullen worden toegewezen aan bestuursleden. De voorzitter zal verder externe vergaderingen bijwonen en de vereniging vertegenwoordigen. Externe contacten die niet onder de commissaris extern vallen, zoals de faculteit en de opleiding, zullen ook door hem worden onderhouden.

voorzitter@ascigroningen.nl
(+31) 6 315 825 87


Danique van der Wijk (Secretaris)

De secretaris is verantwoordelijk voor het notuleren van de bestuursvergaderingen, de ALV en de hALV. De secretaris draagt ook zorg voor de in- en uitgaande post en mail, behandelt de administratieve taken met betrekking tot de leden en accounts en begeleidt de MediaCie. De secretaris is eindverantwoordelijk voor het Bitwarden account en de social media accounts van ASCI, met uitzondering van LinkedIn.

secretaris@ascigroningen.nl
(+31) 6 312 584 89


Robin Snoek (Penningmeester)

De penningmeester beheert en controleert de financiële zaken van ASCI. De boekhouding en het maken van een begroting zijn taken van de penningmeester die daarbij horen. Hij dient deze te allen tijde duidelijk en tijdig op orde te hebben. De penningmeester regelt de boekenverkoop, zorgt dat alle declaraties worden betaald en zal de betaalverzoeken wederom beheren. Daarnaast zal ook de inventaris worden beheerd door de penningmeester. Een andere verantwoordelijkheid is dat de penningmeester samen met de commissaris extern kortingen regelt voor de ASCI ledensticker.

penningmeester@ascigroningen.nl
(+31) 6 342 683 92


Mark Bellmann (Commissaris Intern)

De commissaris intern fungeert als brug tussen het bestuur en de verschillende commissies van ASCI, met uitzondering van de MediaCie en de CarrièreCie. De commissaris intern vervult daarmee de taak van contactpersoon en draagt de verantwoordelijkheid voor het overzien en begeleiden van de commissies. De commissievergaderingen zullen door hem worden bijgewoond wanneer mogelijk en hij zal hulp bieden aan de commissievoorzitters wanneer nodig. Ook zal de commissaris intern het centrale aanspreekpunt zijn voor de leden. Tot slot valt het prikbord en de ASCI Discord server onder zijn beheer.

intern@ascigroningen.nl
(+31) 6 342 639 50


Michiel Pronk (Commissaris Extern)

De commissaris extern is verantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten met de partners van ASCI en het behalen van nieuwe relaties tussen ASCI en externe bedrijven of organisaties. Het doel van deze samenwerkingen is om sponsorgeld op te halen en met de partners samenwerkingsverbanden aan te gaan, zoals het gezamenlijk organiseren van een carrière-activiteit. De commissaris extern zal ook eindverantwoordelijk voor het LinkedIn-account beheren en de informatiebrochure over ASCI bijgewerkt houden. Op deze manier kan het contact met potentiële partners makkelijker gelegd worden. Ten slotte is de commissaris extern ook verantwoordelijk voor de CarrièreCie en zal hij ze informeren en ondersteunen waar nodig is.

extern@ascigroningen.nl
(+31) 6 312 416 05
Onze partners

 • Axians
 • Belsimpel
 • Bigshopper
 • Dataprovider
 • Klippa
 • RDW
 • Topicus
 • Spindle
 • B&S
 • DUO
 • Formorrow
 • theFactor.e
 • ING
 • Aegon
 • Harvest Digital