De Opleidingscommissie


Dé plek voor op- en aanmerkingen, klachten of wensen over je studie

Elke opleiding heeft een opleidingscommissie (OC). De opleidingscommissie is dé plek waar je terecht kunt met op- en aanmerkingen, klachten of wensen die betrekking hebben op jouw opleiding! In deze commissie komen studenten en docenten samen om allerlei aangelegenheden binnen de opleiding te bespreken. Binnen de OC worden bijvoorbeeld de vakevaluaties besproken; er wordt meegedacht over lange termijn beleid; of de leden kunnen discussiëren over de inhoud van het curriculum. Jij kunt natuurlijk ook zelf naar de OC stappen als je problemen of opmerkingen hebt over een vak, bijvoorbeeld als er irreële toelatingseisen voor een vak gelden; als vakken niet goed op elkaar aan lijken te sluiten; of als je denkt dat bepaalde punten binnen een vak voor verbetering vatbaar zijn.


Draag zelf bij aan een betere opleiding

De studentleden van de OC van jouw opleiding zitten er om jou te vertegenwoordigen. Zij zijn jouw aanspreekpunt, en bij hen kun je terecht als je je mening over de opleiding wilt laten horen. Mocht je het lastig vinden om hun aan te spreken of wil je graag anoniem blijven (vermeld dat dan expliciet) dan kan je ook een e-mail naar ASCI sturen. Wij verzamelen alles wat binnenkomt en dragen dat voor elke OC bijeenkomst over aan de voorzitter van de OC. Stuur jou bijdrage voor de OC naar oc@ascigroningen.nl. Je mag natuurlijk ook één van de bestuursleden aanspreken tijdens colleges, borrels, etc.

Zelf in de opleidingscommissie?

De OC bestaat dus uit docenten én studenten. Elk jaar worden er nieuwe studenten gekozen voor de OC en ook jij kan je als Informatiekunde student verkiesbaar stellen voor de OC. Houd de berichtgeving van de universiteit hierover in de gaten of stuur een email naar oc@ascigroningen.nl als je meer informatie wilt.


Jaarvertegenwoordiging

De jaarvertegenwoordiging is het aanspreekpunt van een jaargang. Deze is specifiek ingesteld voor het eerste jaar, omdat de OpleidingsCommissie Informatiekunde/Communicatie- en Informatiewetenschappen geen eerstejaars IK’ers bevat. De jaarvertegenwoordiging vergadert met afgevaardigden van de OC, zodat ook de knelpunten aan het eerste jaar besproken kunnen worden tijdens OC-vergaderingen. Kijk voor meer informatie op de commissiepagina.

De opleidingscommissie is een initiatief van de Rijksuniversiteit Groningen en staat los van studievereniging ASCI. ASCI probeert slechts het functioneren van de OC op bovenstaande wijze te bevorderen.




Onze partners

  • Topicus
  • trimm
  • betterbe
  • rdw
  • rug
  • spindle
  • axians
  • dataprovider
  • belsimpel
  • TKP